ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ када родитељи, односно старатељи, могу да присуствују реализацији образовно-васпитног рада школе. Распоред тих дана налази се на сајту школе и на огласној табли и доступан је на увид родитељима.

МЕСЕЦ ДАН И ДАТУМ
Октобар Понедељак, 5. 10. 2020. године
Новембар Уторак, 3. 11. 2020. године
Децембар Среда, 9. 12. 2020. године
Јануар Четвртак, 14. 1. 2021. године
Фебруар Петак, 19. 2. 2021. године
Март Понедељак, 1. 3. 2021. године
Април Уторак, 6. 4. 2021. године
Мај Среда, 12. 5. 2021. године

Родитељ заинтересован за посету школи у оквиру отворених врата мора се писменим захтевом обратити директору током претходног месеца. Захтев треба да садржи:

  1. Име и презиме наставника кога посећује
  2. Јасан циљ посете

Захтев се предаје искључиво директору школе лично. Посета се реализује у складу са Правилником о понашања у школи.