Обележени Светски дан шума и Светски дан метеорологије

Дана 23.марта 2024. године професори Татјана Вујовић и Владимир Мајсторовић су за одабране
ученике из ОШ ,,Свети Сава” и ОШ ,,Прељинa”, поводом обележавања Светског дана шума и Светског дана метеорологије, одржали предавања и три радионице у просторијама Научног клуба и Парка знања, Центра за стручно усавршавање Чачак. Предавања су се односиле на значај шума за екосистем и њен утицај на време, климу и човека. Наиме, истакнуто је да шуме представљају један од најсложенијих екосистема на Земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за укупни биодиверзитет. Међутим, њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања површина под шумом и до деградације животне средине. Због тога смо истакли да је обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом један од основних предуслова за очување здраве животне средине и опстанак живота на Земљи. Шуме су стабилизатор климе са великим утицајем на стабилност свих екосистема, у највећој мери утичу на пречишћавање ваздуха од честица и гасова који доспевају у атмосферу, утичу на водни ресурс, квалитет земљишта, а захваљујући својој заштитној функцији спречавају ерозију и клизишта.

Након предавања одржана је радионица под називом Сезонски календар, која има за циљ да
укаже на повезаност климатских, биолошких, еколошких и друштвених процеса и активности, као и на разумевање годишњих климатских циклуса када је у питању локална средина. Након уводног објашњења, ученици су подељени у групе са задатком да на табли уз помоћ знања, оловака, папира и стикера, представе климатске, биолошке, еколошке и друштвене појаве, процесе и активности према годишњим добима (пролеће, лето, јесен, зима).

После завршене радионице у Научном клубу, прешли смо у ,,Парк знања на отвореном”, где смo
организовали две радионице: правилно сађење дрвећа и постављање кућице за птице. Пре тога смо ученицима испричали поступак правилног сађења дрвећа и истакли смо да је шума станиште бројним врстама биљака и животиња, чији опстанак и развој у значајној мери управо зависи од очувања шуме. Смањење шумског покривача условљава пад квалитета ваздуха што даље утиче на пад здравља становништва и повећава ризик од болести. Због тога је јако битно да сачувамо дрвеће и да садимо дрвеће, због чега смо и ми организовали акцију сађења дрвећа. Заједно са ученицима смо посадили дрво цера, (Quercus cerris), врсту листопадног дрвећа из рода храстова која је карактеристична за наше поднебље.

Након тога смо ученицима говорили о дрвећу као станишту за многе врсте животиња, али и о
улози и значају птица за екосистем. Причали смо о начину прављења кућица за птице коју смо урадили и коју смо поставили на једно стабло у ,,Парку знањaНакон тога смо ученицима говорили о дрвећу као станишту за многе врсте животиња, али и о улози и значају птица за екосистем. Причали смо о начину прављења кућица за птице коју смо урадили и коју смо поставили на једно стабло у ,,Парку знања”.