Коначни резултати Окружног такмичења из математике

Централна комисија Окружног такмичења је размотрила све приспеле
приговоре којих је било 40. Усвојено или делимично усвојено је 22
приговора. Највише усвојених приговора било је у осмом разреду – 7,
затом у шестом  – 5, а у осталим разредима 2 до 3. Због великог броја
усвојених приговора у осмом разреду награђено је више ученика него што
је предвиђено правилником, јер се комисија руководила већ одређеним
наградама на прелиминарним резултатима. Радови ученика шестог, седмог и
осмог разреда са 40 и више бодова прослеђени су Друштву математичара у
Београд, а границе за пролаз на Државно такмичење биће објављене на
сајту ДМС 26. 3. 2024. године.