Коначни резултати Окружног такмичења из математике

Данас је заседала централна комисија и размотрила приспеле приговоре на прелиминарне резултате Окружног такмичења из математике. Укупно је било
30 приговора, од чега је усвојено или делимично усвојено 24, а одбијено 6.

Након разматрања приспелих приговора на 5. задатак у четвртом разреду и делимичног усвајања истих, комисија је донела одлуку да уради комплетну
ревизију поменутог задатка како би се заузео исти критеријум према свим такмичарима. Након ревизије извршене су корекције броја бодова у још 11 радова за које нису писани приговори. Како се не би догодило да нова бодовна листа поремети систем награда након прелиминарних резултата, донета је одлука да се листа награђених ученика прошири. Надамо се да ће ова одлука подстицајно деловати на ученике и да ће њихови резултати у наредним годинама показати да је исправна.

Резултате можете погледати на линковима:

На коначне резултате може се поднети и приговор државној комисији. Приговор може поднети искључиво школа коју ученик похађа (скениран рад) до
среде, 5. маја, у 10 часова, на имејл адресу ДМС (drustvomatematicara@yahoo.com). Приговор који не поднесе школа, већ појединац се неће разматрати.