Коначни резултати Општинског такмичења из математике

Централна комисија општинског такмичења из математике заседала је у среду, 23. 2. 2022. у времену од 12 до 16 часова. Приспело је укупно 37 приговора, а усвојено је 26 (у потпуности или делимично).  Након уочених пропуста у прегледању првог задатка у 6. разреду, комисија је донела одлуку да изврши комплетну ревизију прегледања тог задатка.
Због  промена у броју бодова код великог броја ученика, дошло је и до неких промена код награђених ученика у шестом разреду у односу на прелиминарне резултате.
Комисија је донела и одлуку о пролазности на следећи ниво такмичења. На Окружно такмичење пласирали су се ученици који су освојили:

– у четвртом разреду 50 и више бодова,

– у петом разреду 40 и више бодова,

– у шестом, седмом и осмом разреду са 30 и више бодова.