Сертификат о четвртој обнови статуса међународне Еко-школе

Дана 11. 11. 2022. године добили смо Сертификат о четвртој обнови статуса међународне Еко-школе. Међународни Програм Еко-школе у Србији институционално подржавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља и Министарство за заштиту животне средине.

Сертификат представља својеврсну потврду да је наша школа и даље, константно, успешна у реализацији својих редовних ваннаставних активности у области заштите животне средине.

И у условима пандемије успели смо да будемо препознати као школа која, захваљујући тимском радu наставника и ученика, даје позитивне примере у свом окружењу. Такође, овај Сертификат потврђује да наша школа унапређује образовање о одрживом развоју и доприноси очувању   животне средине у самој школи и њеној широј околини.