Упис у 1. разред

Поштовани  родитељи будућих првака,

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину, обавити у периоду од 27. марта 2023. до 31. маја 2023.

У први разред се уписују деца рођена од 1. 03. 2016. године до 28. 02. 2017. године.

 

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01. 03. до 01. 09. 2017. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

 

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља.

 

Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем на Порталу еУправа (https://euprava.gov.rs) или  доласком у школу, код секретара (од 7.30 до 13.30 ч) или путем телефона 366-094.

 

У складу са заказаним  термином, извршиће се тестирање детета код психолога или педагога и тиме се завршавају све активноси везане за упис у школу.

Родитељи приликом  уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, али је потребан матични број детета и једног родитеља.

Потврде о обављеном обавезном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно по добијању из предшколске установе.

 

Лекарско уверење прибавља школа по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник  донесе у школу.

 

Молимо вас да приликом Електронског уписа изаберете понуђене термине.

У школи имамо продужени боравак  за први и други разред и то по два одељења.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ШКОЛЕ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

ЈЕ У УТОРАК 28. МАРТА, У 17 ЧАСОВА.