Сања Милић
професор српског језика
Марија Крунић
професор српског језика
Наташа Пауновић
професор српског језика
Марија Ћаловић
професор српског језика
Љиљана Маниташевић
наставник енглеског језика
Ивана Мићовић
професор енглеског језика
Зорица Радуловић
професор енглеског језика
Вера Јовашевић
професор енглеског језика
Марија Бубало
професор немачког језика
Ђурђа Петрић
професор немачког језика
Драгана Грујанац
професор немачког језика
Јелица Шеварлић
професор историје
Славица Левајац
професор историје 
Срђан Глишовић
професор географије
Владимир Мајсторовић
професор географије
Јелена Гојковић
професор географије и грађанског васпитања
Татјана Вујовић
професор биологије
Маријана Марковић
професор биологије
Горан Ивковић
професор физике
Слађана Јовановић
професор физике
Катарина Никитовић
професор математике
Сања Нектаријевић Вујовић
професор математике
Јелена Ђорђић
професор математике и информатике
Светлана Радуловић
професор математике
Младен Мијаиловић
професор математике
Милица Грбић
професор хемије
Тања Пешић Матијевић
професор технике и технологије и информатике
Снежана Веселиновић
професор технике и технологије и информатике
Драган Париповић
професор технике и технологије и информатике
Виолета Мајсторовић
професор технике и технологије и информатике
Мирко Мрдак
професор технике и технологије и информатике
Милан Вучићевић
професор физичког васпитања
Бранимир Николић
професор физичког васпитања
Слободан Николић
професор физичког васпитања
Јована Лукић
професор музичке културе
Стефан Марјановић
професор ликовне културе
Слађана Петровић
вероучитељ
Ђорђе Матијевић
вероучитељ
Драган Васиљевић
професор грађанског васпитања