Мирослав Мандић
директор школе
Сања Милић
помоћник директора
Јелена Ђорђић
помоћник директора
Слађана Илић
секретар
Весна Тодосијевић
шеф рачуноводства
Дубравка Перишић
административно финансијски радник
Зорица Ђокић
библиотекар
Славица Живковић
библиотекар