Верица Петковић
професор разредне наставе
Драган Ћојбашић
професор разредне наставе
Гордана Стојковић
професор разредне наставе
Душица Дуканац
професор разредне наставе
Јасна Кнежевић
професор разредне наставе
Мирјана Миладиновић
професор разредне наставе
Мирјана Чанчаревић
професор разредне наставе
Мирјана Јовашевић
професор разредне наставе
Весна Ћировић
професор разредне наставе
Светлана Гостиљац
професор разредне наставе
Славица Павловић
професор разредне наставе
Валентина Јоксић
професор разредне наставе
Славица Ђорђевић
професор разредне наставе
Бисерка Поповић
професор разредне наставе
Светлана Лалић
професор разредне наставе
Александра Стругар
професор разредне наставе
Зорица Трифуновић
професор разредне наставе у продуженом боравку
Тијана Дмитровић
професор разредне наставе у продуженом боравку
Мирјана Гемаљевић
професор разредне наставе у продуженом боравку
Милисавка Бабовић
професор разредне наставе у продуженом боравку